روانشناسی اجتماعی الویت ارنسون – فصل اول

– انسان حیوانی اجتماعی است. این یعنی ما از اجتماع تاثیر می‌گیریم. – اگر انسانی به تنبیهی بسیار شدید در ازای انجام کار تهدید شود. کمی هم میلش به آن بیشتر می‌شود در حالی که اگر به مجازاتی ملایم تر تهدید شود. از انجام آن کار صرف نظر خواهد کرد. – اگر کسی خوبی مارا… ادامه خواندن روانشناسی اجتماعی الویت ارنسون – فصل اول