اصول نگارش چڪ

اصول نگارش چڪ: ✍۱-تاریخ و مبلغ چڪ را حتما ، هم بہ حروف و هم بہ عدد بنویسید . ✍۲- بر روے مبلغ عددے و حروفے را با چسب شیشہ اے پوشاندہ و با ناخن روے آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روے چڪ جدا ڪند . ✍۳-… Continue reading اصول نگارش چڪ