دسته‌ها
علمی محمد حسین ابراهیم زاده

How Back Up Drupal 8

 1. Clear cash
 2. Back up database
 3. If the other side is empty:
  1. Install a new Drupal, mind the database
  2. Move modules
  3. Move file folder mind the .htaccess file
  4. Move the datetime file core/lib/Drupal/Component/Datetime
 4. Empty database
 5. Mind the settings files
 6. Import the database backup
 7. Check the site

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *