دسته‌ها
خاطرات کاری علمی محمد حسین ابراهیم زاده

درآمدی بر تولید…

در Oracle تولید به دو صورت دیده می شود: تولید گسسته (Discrete manufacturing)  و تولید پیوسته (OPM : Oracle Process Manufacturing). اجزای تولید پیوسته عبارتند از : Resource , Activity , Operation , Routing , Formula , Recipe و حالا تعاریف : Resource: یا منابع، افراد یا وسایلی هستند که برای یک واحد کاری استفاده می شوند. […]

دسته‌ها
علمی محمد حسین ابراهیم زاده

بخش های مختلف مغز

برگرفته از اینجا با تغییر و تصرف مغز بدون شک عامل جدا کننده ی انسان و حیوان است. نشان عالی تکامل و خالقی مدبر. مغز انسان جدا از نیمکره ی راست و چپ از لحاظ افقی دارای سه لایه ی مختلف هست. ۱-     لایه ی اول-مغز اولیه: این لایه قدیمی ترین قسمت مغز است. همچنین […]

دسته‌ها
علمی محمد حسین ابراهیم زاده

ابر

کپی شده از اینجا طبقه بندی عمومی ابرها بر اساس شکل : چهار دسته بندی پایه برای ابرهای تشکیل شده در جو زمین وجود دارد که بدین شرح است: Cirro-form(سیروس) : سیرو در لاتین به معنای پیچ و تاب زلف است. این دسته ابرها در ارتفاع بالای جو زمین بالای ۶ هزار متر تشکیل می […]

دسته‌ها
علمی محمد حسین ابراهیم زاده

آشپزخانه / Kitchen

دستمال Napkin سفره/رومیزی Tablecloth نمکدان Saltshaker فلفل‌پاش Pepper shaker جاشکری sugar bowl سینی Tray دیس Platter جاظرفی(برای خشک شدن ظرفها) Dish rack … اجاق گاز Stove یکی از چند “مشعل” اجاق گاز Burner ماشین ظرفشوئی Dishwasher ماشین لباسشوئی Washing machine یخچال Refrigerator فریزر Freezer قهوه ساز Coffeemaker مخلوط کن Blender قوطی باز کن برقی Electric […]

دسته‌ها
علمی

The 5 Types of Customers

The 5 Types of Customers Increase Your Loyal Customers to Increase Your Sales In the retail industry, it seems as though we are constantly faced with the issue of trying to find new customers. Most of us are obsessed with making sure our advertising, displays, and pricing all “scream out” to attract new customers. This […]