Menu

عکس

آبان 90
آبان 90 Mohammad Hossein Ebrahimzadeh محمد حسین ابراهیم زاده
ناهار آخر نخعي
ناهار آخر نخعي Mohammad Hossein Ebrahimzadeh محمد حسین ابراهیم زاده
تگرگ پاییزی
تگرگ پاییزی Mohammad Hossein Ebrahimzadeh محمد حسین ابراهیم زاده
مهدی سمیعی
  روز مصاحبه نهاییم ( که قبلا اسمش رو روز صفر گذاشتم) از در که در آمدم، به سمت خیل کارمندا روونه شدم و درست جایی که بعدا شد جای خودم نشستم. بی خبر از اینکه [...]