دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

5 ways to apply an IF condition in pandas DataFrame

from Need to apply an IF condition in Pandas DataFrame? If so, in this tutorial, you’ll see 5 different ways to apply such a condition. Specifically, you’ll see how to apply an IF condition for: Set of numbers Set of numbers and lambda Strings Strings and lambada OR condition Applying an IF condition in Pandas DataFrame […]

دسته‌ها
Buiness Analysis علمی محمد حسین ابراهیم زاده

NPS : Net Promoter Score چیست و به چه کار آید؟!

NPS (Net Promoter Score) یکی از شاخص های کلیدی عملکرد در CRM است که به طور ویژه‌ای مورد توجه متخصصان مدیریت ارتباط با مشتری قرار می‌گیرد. این شاخص به شکلی غیرمستقیم، رضایت و وفاداری مشتریان یک کسب و کار را می‌سنجد

دسته‌ها
Programming Python محمد حسین ابراهیم زاده

شروع با گیت

منبع منبع اصلی در حال حاضر گیت یکی از محبوب‌ترین سیستم‌های کنترل نسخه در بین توسعه‌دهندگان است. می‌توانید با استفاده از گیت تغییرات را دنبال کنید و پروژه‌ها را با چندین توسعه‌دهنده دیگر هماهنگ نمایید. پروژه‌های متن باز نیست اکثرا از گیت استفاده می‌کنند، می‌توانید آن‌ها را روی گیت‌هاب، گیت‌لب و یا Bitbucket مشاهده کنید. […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Marketing Programming آمار استراتژی محمد حسین ابراهیم زاده

Practical RFM analysis to increase repeat sales

from This method as the easiest way to visualize the behavior of the clients is important.   Numbers mean nothing if they do not change our actions tomorrow.Twit it This time I will share with you the experience and tips how to benefit from RFM even without a three-year sales history. We provided the RFM […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Python آمار استراتژی محمد حسین ابراهیم زاده

Anomaly Detection

Introduction: Anomaly Detection From Anomaly detection is a technique used to identify unusual patterns that do not conform to expected behavior, called outliers. It has many applications in business, from intrusion detection (identifying strange patterns in network traffic that could signal a hack) to system health monitoring (spotting a malignant tumor in an MRI scan), […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Programming Python آمار استراتژی علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Multiple Linear Regression

from here We just performed linear regression in the above section involving two variables. Almost all the real-world problems that you are going to encounter will have more than two variables. Linear regression involving multiple variables is called “multiple linear regression” or multivariate linear regression. The steps to perform multiple linear regression are almost similar […]

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Programming Python آمار استراتژی علمی محمد حسین ابراهیم زاده

A beginner’s guide to Linear Regression in Python with Scikit-Learn

from here There are two types of supervised machine learning algorithms: Regression and classification. The former predicts continuous value outputs while the latter predicts discrete outputs. For instance, predicting the price of a house in dollars is a regression problem whereas predicting whether a tumor is malignant or benign is a classification problem. In this […]

دسته‌ها
محمد حسین ابراهیم زاده

Pandas Groupby

دسته‌ها
Buiness Analysis Data Science Programming Python علمی محمد حسین ابراهیم زاده

Install Python and Jupyter Notebook to Windows 10 (64 bit)

This blog post is a step-by-step tutorial to install Python and Jupyter Notebook to Windows 10 (64 bit). Python 3.3 or greater, or Python 2.7 is required to install the Jupyter Notebook. Download Python 3.7.4 from “https://www.python.org/downloads/release/python-374/” url 2. Choose and select “x86–64 executable installer” for Windows 10–64 bit computer 3. Select location to save the executable […]

دسته‌ها
محمد حسین ابراهیم زاده

شاخص‌های عملکرد تحلیل‌گر داده

قبل از پرداختن به این موضوع بهتر است مروری بر تفاوت‌های چند پیشه داشته باشیم. تحلیل و آمار متفاوتند تحلیل، اخبار داده‌ها نیست. بازاریابی نیست. نقل کردن اتفاقات نیست. تحلیل، تصمیم گیری نیست. تفاوت تحلیل و آمار با اینکه ابزارها و معادلات استفاده شده آمار و تحلیل بسیار شبیه هم هستند، آماردانان و تحلیل‌گران، آموزش‌های […]