دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

شعر کرونا

عمه فرمودند: اي شاعر شيرين سخنم بازبگو اين. معظل ما وكل دنياست بگو چون ریشه‌ی عمر ما به کل دود شدست اشک از غم مردم جهان رود شدست تهدید کرونا عمه جان چیزی نیست ماییم و محبتی که مفقود شدست عمه فرمودند: در خواب بدم ندايي آمد بر خيز از نو گل خوب تو خبر […]

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

علی آقا جوادی خونده بودن واسم

او نظر کرده که من عاشق و دیوانه شدم / ور نه من در دل خود هیچ ندارم از خویش چشم مستش به دل پیر و جوان گر زده زخم /  قلب چون سنگ مرا کرده نگاهی صد ریش آرزو هست به خوبان که برش جان بدهند / شوق دیدار رخش کشته مرا پیشا پیش حاجتی نیست بر آن زلف پر […]

دسته‌ها
شعر

کابوس

در خواب که تو را می‌بینم، بیداری کابوس است.

دسته‌ها
شعر

یک

منم آن یک،‌ باقی‌مانده از تقسیم.

دسته‌ها
شعر

باقی مانده

تو آمدی و باقی مانده صفر شد.

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

فصل

تو اگر فصل می‌شدی فصل‌الخطام بودی

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

فصل پنجم

در میان فصول،‌تو فصل پنجمی مابقی گرد تو شکل گرفته‌اند.

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

کار مهم

ازش پرسید چیکارش داری؟ گفت:‌دوسش دارم

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

مهرگان

پاییز ماتم بهار بود تا تو آمدی جشن مهرگان

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

قیامت

از قبر که بیرون آمدم،‌ تو را دیدم به به به این قیامت