روز مهم

الحمدلله دیروز روز مهمی بود سرنوشت ساز بود یکمی روز قدری بود قرارداد نبستنم با باسا و رخست عروسی خواهرم صبش ک آقای عنایتی حسابم کردن! شش آوردنام توی وی چت! هک کردن محمد! بهش گفتن! استفاده نکردن از یوزر پسش و پاک کردنش توسط خودش! کشتن دو شیر! الحمدلله روز مهم Mohammad Hossein Ebrahimzadeh… ادامه خواندن روز مهم

درد دل

خدایا ممنونم ازت ک هستی تا واست درد دل کنم ممنونم ب درد دلم گوش میدی ازش بعدا سو استفاده ممیکنی پیشت کوچیک نمیشم وقتی درد دلم رو میگم و واسم حلش میکنی سبکش مبکنی میشکنیش اون درد هایی رو ک حتی پیش خودمن نمیتونم مرورشون کنم اون درد دلایی ک دلم غمگرفته ازشون زنگار… ادامه خواندن درد دل