دانشگاه

از بچگیم اراده فرمودید تا عشق تحصیل باهام عجین باشهبه شیر بود مگر شور عشق سعدی راکه پیر گشت و تغیر در او نمی آید؟هر روزم تقریبا اجازه میدادید بخونم، مطالعه کنم و به روز بشماگه اجازه بفرمایید تو پست بعد انگلیسی مینویسمش! Mohammad Hossein Ebrahimzadeh محمد حسین ابراهیم زاده

University

After about one year of being far from university, finally today I am here.Last one year I was just reading for my job but today, its a different experience.It is about three years that my university finished but I was teaching in some low quality Mohammad Hossein Ebrahimzadeh محمد حسین ابراهیم زاده

Gigaloop!

  الان تو جلسه BIذوب آهنم. آره دقیقا الان الان! فروش رو ارائه کردم. قبل از من انبار و خرید. قبلش مباحث کلی BI .دو هفته وقت داده بودن بخونیم. دو هفته با اعمال شاقه! دو هفته که یه هفتش برو کرمونشا. اونجام که دسمون از دنیا کوتاس!اون یه هفته قبلشم که باس واسه کرمونشاهه… ادامه خواندن Gigaloop!