گناه دارم! تار بزن!

Categories
ساعت 2 بعد از ظهر
بزن تار!!
تا حالا دقت کردید مردم ما به اونی که “””””””گناه داره” ظلم نمیکنن؟ یعنی خودمونم میخوایم بگیم این کار رو با من نکن میگیم : من “گناه دارم!!” یعنی دلیل از این بالا تر؟!
به نظرم میرسه اصلش این بوده که وقتی یه نفر یه کار بدی میکرده، بهش میگفتن : نکن “گناه داره”. یعنی اون کارت باعث میشه شما گناه کنی! حالا اگه یکی رو هم اذیت میکرده خوب کارش بد وبوده و گناه داشته! حالا مرجع زمیر چسبان آخر “داره” برمیگرده به کار بد نه مظلوم! اما مظلومه به خودش میگرفته و از اون به بعد طرف که میخواسته اذیت کنه میگفته نکن من “گناه دارم!”
…..
امروز تیر شیده.
هوا آلودست. تهران، اصفهان، مشهد و فک کنم اراک تعطیلن. البته دولتیا و مدارس.
خانم جباری نیان و آقای فرزاد تشریف نیاوردن.
به خانم سلگی
 برای یه فاکتور غلط در نماد زیراکس تماس گرفتم
شماره سفارش : ..
شماره ..
Prod
..
قرار شد در
S.O : Line : Action : View Tax Detail
ببینم دو تا لاین باید باشه. که هست!
مشکل از جای دیگس.
راستی الحمدلله دزدمون رو گرفتند. الحمدلله. حالا ان شالله که موارد مسروقه هم بر می گرده.
…..
ساعت 10:17
تماس با آقای فتوت زیراکس
ببینید درست شد؟!
ایراد از اونجایی بود  که کل مبلغ  1501500
 بود و آقای فتوت با اعمال 5% مالیات انتظار افزودن مالیات
1501500*0.05 = 75075.0 رو داشتند در صورتی که در نرم افزار 75076 نمایش داده میشد.
با خانم سلگی که صحبت کردم فرمودند این یک 5% تخفیف نیست و در لاین هاش یه 2.9 و یه 2.1 درصد هست که با هم جمع میشه و این عدد به وجود میاد. و ما در هر دوی این مالیات ها 0.5 واحد گرد رو به بالا داریم.
ساعت 2 بعد از ظهر:
از خانم کچویی رفتم پرسیدم :
آیا امکانش هست گرد نکنه؟ یا بذاره روی مجموع مالیات ها گرد کنه؟ ایشون فرمودند: خیر. چون دو تا حسابه. پس باید دو بار همه چیزش حساب بشه. و دو بار گرد بشه و در نهایت گرد شده ها با هم جمع بشن.
چون واحد کوچیکتر هم نداریم (مث قرون! آخه خورد تر از ریال هم مگه داریم!؟) پس لازمه گرد بشه.
Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.