کد

Categories

امروز 52 تا تخفیف و جوایز تعریف کردم. پیچیدگی خاصی نداشتن. نرم افزار نیکان خیلی سرو سادس. مث اوراکل نیست ک modifier و qualifier جدا تعریف کنی. اما پیچیدگی خودشو داره. نه در حد BIنوشتن برای فروش. نه ساده drog and drop . در حدی که میتونی تصمیم بگیری، ی کد خفن سه خطه برای همه تخفیفات و جوایز بنویسی، یا 52 تا کد ساده. قبلا ک دانشجو بودم، همیشه ی کد سه خطه رو انتخاب میکردم. تا میشد کوتاه. تا میشد خفن. اما الان، بعد از کار کردن توی bull sas و کار با oracle ترجیح میدم کدم ساده باشه. همه فهم باشه. ک بشه با چهارتا کلمه توصیف کرد چ کردم. تخفیف، 8%، تا 50 حلب، خروس صاف، رستوران، تهران. که صد سال دیگه ی کاربر غیر حرفه ای ی نگاش کردم بدونه روند چیه و چ خواستم کنم.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.