کارگاه طراحی وب سایت کارافرینانه

کارگاه طراحی وب سایت کارافرینانه
محمد حسین ابراهیم‌زاده

کارگاه طراحی وب سایت کارافرینانه تشکیل شد.

مهر هم ایشالله دوباره میذارم.

 

http://ent.ut.ac.ir/fa/student/ndt/2094/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *