پیشاپیش جیک جیک

مانده ی غذا برای گنجشکان

مانده ی غذا برای گنجشکان

پیشاپیش جیک جیک

پیشاپیش جیک جیک

اول که دیدم یک ساعت داشتم می خندیدم!! گفتم این هرکی هست طرز فکرش مث منه!! بعد با کلی پرس و جو فهمیدم خانم سعیدی نوشتن. ازشون علت پرسیدم. فرمودند :

اون روز که می نوشتمش خودتون اودید دیدید متنو گفتید “پیشاپیش جیک جیک” منم نوشتمش!!!

پیشاپیش جیک جیک

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده