هندونه ای

Categories
هندونه ای!!
راتناکار امروز اومدش.چاکری عروسی کرده… یه سری شیرینی و چند تا بسته دال عدس بو داده هم آورده بود. شیرینیاش چرب بودن و بد قیافه اما خوش مزه بود.اون گردا طعم نارگیل و اینا داشتن، اون سفیدا مزه شوکولات سفید میدادن (من بیشتر اینا رو دوس داشتم) اون مکعبی نارنجیا انجیر داشت و بادوم و پسه. دال عدسام مث برنج بو داده بود اما یه جور دیگه. تند نبود خلاصه. چندتایی کلمه ازشون یاد گرفتم. نمیدونم راس گفتند معنیش رو یا نه. اما صد بار به خودسون گفتم و مجبورشون کردم بگن تا مطمئن شدم فحش محش نمیدن (:دی) عکسش رو گرفتم میگذارم.
Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.