هر زمان نو می شود

Categories
هر زمان نو می شود …
باسا از روز 27 اسفند تعطیل شده.تا 14 فروردین . که البته روز پنج شنبه و جمعه قبل از 27 هم تعطیل بود! یعنی 26 و 25 . من 25  هنوز مشهد بودم .پس احتمالا من آخرین نفری بودم که در باسا در 90 کار کرد! اما اولین در 91 نیستم ! آخه مرخصی هم اجباری میشه! آقای فرزاد گفتند از 5 بیام سر کار که بعدا مشخص شد فقط بعضیا میتونن بیان و من عضو اون بعضیا نبودم و باید تا 14 هم اجبارا مرخص باشم! بگذریم …
عید شده … نمی دونم … تعریف من از عید دور زدن و برگشتن سر جای اول نیست! یه پله اگه برم بالا تر عید شده واسم. امیدوارم این حلقه ای که هر سال دارم طی میکنم به گرد مخروط حضرت حق باشه و در اخر به خودش منتهی بشه … خدایا همه زندگیم رو به خودت سپردم.. همه مسیر هام رو … همه تئوری هام ، قوانینم و نظریه هام رو ….
از عید نوروز خوشم نمیاد . فلسفه من میگه کسی که یک سال ارزش نداشته ببینمش یکدفعه ارزشمند نمیشه! اونم با خاله بازی!!

” – تشریف دارید بیایم خونتون؟
– صد البته فقط بیاید با هم بریم خونه فلانی ما نرفتیم دیدنشون هنوز بعدش میریم خونه ما !
– آخه اونا کوچیکتر از مان ما فردا باید بریم ببینیمشون!
_ اجازه بدید زنگشون بزنم ببینم الان اونا میان دیدن شما که بعدش با هم بریم اونجا بعد همگی بریم خونه ما!!!  “

 هر زمان نو می شود دنیا و ما
غافل از این نو شدن اندر بقا
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست
مصطفی فرمود دنیا ساعتیست
آزمودم مرگ من در زندگیست
چون رهی زین زندگی پایندگیست

http://93groups.com/?q=fa/content/%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.