نوشتن و کشیدن روی صفحه ویندوز

Categories

با این اپ که خود مایکروسافت نوشته، خیلی عالی روی صفحه نقاشی بکشید یا موقع ارائه زوم کنید و …

چیزیه که به نظرم ویندوز و تیمز خیلی بهش نیاز دارن .

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/zoomit

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.