Pivot Points

Categories

نقاط محوری:

نقطه محوری یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی یک بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. به عنوان یک نقطه مرجع برای سطوح حمایت و مقاومت بالقوه عمل می کند.
نقطه محوری خود به عنوان میانگین بالاترین روزانه، پایین ترین حد روزانه و قیمت پایانی روز معاملاتی قبل محاسبه می شود.
در اینجا سطوح کلیدی به دست آمده از محاسبه نقطه محوری آمده است:
مقاومت 1 (R1): به عنوان 2 برابر نقطه محوری منهای کمینه روز قبل محاسبه می شود.
مقاومت 2 (R2): با افزودن اختلاف بین بالا و پایین روز قبل به نقطه محوری به دست می آید.
پشتیبانی 1 (S1): به عنوان 2 برابر نقطه محوری منهای بالاترین روز قبل محاسبه می شود.
پشتیبانی 2 (S2): با کم کردن اختلاف بین بالا و پایین روز قبل از نقطه محوری به دست می آید.
معامله گران از این سطوح برای شناسایی مناطق بالقوه معکوس یا ادامه قیمت استفاده می کنند. اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، بینشی در مورد جهت روند غالب ارائه می دهد
نقاط محوری وودی:
نقاط محوری Woodie یک تنوع جایگزین از نقاط محوری هستند. نام آنها برگرفته از خالقشان، کن وود، معامله گر معاملات آتی است.
فرمول نقاط محوری Woodie به شرح زیر است:
R1: (2 \times \text{Pivot}) – \text{Previous Low})
R2: (\text{Pivot} + (\text{High} – \text{Low}))
R3: (\text{High} + 2 \times (\text{Pivot} – \text{Low}))
S1: (2 \times \text{Pivot} – \text{Previous High})
S2: (\text{Current Pivot} – (R1 – S1))
S3: (\text{Low} – 2 \time (\text{High} – \text{Pivot}))
نقاط محوری Woodie بر اهمیت اقدام قیمت روز قبل تاکید می کند و به طور گسترده توسط معامله گران در بازارهای مختلف استفاده می شود.
نقاط محوری کاماریلا:
نقاط محوری Camarilla توسط تاجر Nick Stott توسعه داده شد و برای ارائه سطوح بیشتر حمایت و مقاومت طراحی شده است.
این سطوح بر اساس محدوده قیمت روز قبل است و با استفاده از فرمول های خاص محاسبه می شود.
نقاط محوری کاماریلا شامل چهار سطح پشتیبانی (S1 تا S4) و چهار سطح مقاومت (R1 تا R4) است.
معامله گران از سطوح Camarilla برای شناسایی نقاط شکست بالقوه و فرصت های معاملاتی روزانه استفاده می کنند.
نقاط محوری DM (DeMark):
توسط تام دیمارک توسعه یافته است، نقاط محوری DM بر فرسودگی قیمت و تغییر روند بالقوه تمرکز دارد.
محاسبه شامل مقایسه بالا و پایین روز جاری با بالا و پایین روز قبل است.
نقاط محوری DM شامل سه سطح پشتیبانی (S1 تا S3) و سه سطح مقاومت (R1 تا R3) است.
این سطوح به ویژه برای شناسایی نقاط عطف بالقوه در بازار مفید هستند.
به یاد داشته باشید که نقاط محوری تنها یکی از ابزارهای موجود در زرادخانه یک معامله گر است. آنها زمینه ارزشمندی را برای تصمیم گیری فراهم می کنند، اما تجارت موفق شامل ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی، مدیریت ریسک و درک بازار است.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.