موقعیت تحصیلی در اروپا

Categories

? موقعیت های موجود تحصیل در اروپا در رشته ها و دانشگاه ها و کشورهای مختلف!

 
♦️دکتری (جغرافی، اقتصاد، شهرسازی، محیط زیست، ریاضی، فیزیک) در University of Luxembourg.جهت اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید: 
http://goo.gl/lZtwul

♦️دکتری (شیمی، مهندسی بیوسیستم) در KU Leuven بلژیک.جهت اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید: 
http://goo.gl/3Y9wIa

♦️دکتری (مهندسی برق، فیزیک، اپتیک) در Foundation for Fundamental Research on Matter هلند.جهت اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید: 
http://goo.gl/oKUjvd

♦️فوق دکتری (کامپیوتر، رباتیک) در ETH Zurich سوئیس.جهت اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید: 
http://goo.gl/hEJtjb

♦️کمک هزینه تحصیلی دکتری (ریاضی کاربردی، بیوشیمی، فیزیک، زیست شناسی، بیو انفورماتیک) QBM آلمان.جهت اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید: 
http://goo.gl/ToXYAU

♦️دکتری (اکولوژی، بیوشیمی، زیست شناسی، بیوانفورماتیک) در Max Planck Institute آلمان (۴ مورد).جهت اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید: 
http://goo.gl/IpkVcE

♦️کمک هزینه تحصیلی فوق دکتری و دکتری اقتصاد در Friedl Schöller Research Center for Business آلمان.جهت اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید: 
http://goo.gl/aSyxAT

♦️کمک هزینه تحصیلی کارشناسی ارشد در University of Lausanne سوئیس.جهت اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید: 
http://goo.gl/2OuA5J

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.