خلاصه خطاهای سوگیری

Categories
اعتماد به نفس زیاد (اعتماد به سقف!) (Over Confidence)

توهم اطلاعات بیش از حد دقیق. Over Precession .
مثل استفاده از میانگین بدون در نظر گرفتن واریانس

توهم برآورد بیش از حد Over Estimation
توهم بهتر بودن از بقیه. مثبت دیدن توانایی ها
مدت زمان انجام پروژه کوتاه‌تر در نظر گرفتهمی‌شود.

خطای لنگر گیری (Anchoring)

تصمیمات متوالی، روی هم تاثیر می‌گذارند.
۴ عدد صابون ۲ دلار ۴۰٪ بیشتر می فروشد تا هر صابون 0.5 دلار. چون ۴ لنگر ذهنی ایجاد می‌کند که انگار باید ۴ تا بخرند!

زیان گریزی (Loss Aversion)

مقدار مطلق زیان در ذهن بیشتر از مقدار مطلق منفعت است.
تعیین اهداف پایین‌تر برای ترس از نرسیدن به هدف.
نگهداشتن محصولات فعلی با هزینه زیاد به جای خروج از بازار
ادامه مسیر اشتباه و سعی در یافتن راه تازه به جای دور زدن!
ریسک کمتر برای پذیرش منفعت و ریسک بیشتر در پذیرش ضرر. (احتمال انتخاب ۲۰ دلار نقد به جای ۵۰ درصد شانس بردن ۱۰۰ دلار )

خطای چارچوب (Framing)

نحوه طرح مساله در انتخاب راه حل تاثیر می‌گذارد.
آیا تصمیم A ایمن است به جای آیا تصمیم A نا امن است.
مقابله:‌ استفاده از روش‌های داده محور با مراحل مشخص برای تصمیم گیری.

سوگیری خود انتخابی

مقایسه افراد با تصمیم‌های مختلف بدون توجه به علت تصمیم‌گیری
افرادی که در نظر سنجی ساپورت شرکت می‌کنند معمولا یا خیلی کیفور شده‌اند یا ناراضی هستند.
مقابله:
‌آزمایش کنترل شده تصادفی
رگرسیون چند متغیره (Multiple Regression)
طراحی ناپیوسته رگرسیون (Regression Discontinuity Design)
همتا یابی نمره تمایل (Propensity Score Matching)
روش رگرسیون لجستیک (Logistic Regression)


سوگیری نجات یافتگان (Survivorship bias)

فقط روی هواپیماهایی که از جنگ برگشته‌اند مطالعه کنیم.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.