تولد

Categories
تولد

تولد

برای BI که با مهندس نخعی و مهندس امامی رفتیم کرمانشاه، ی عده زیادی از همکارا هم اونجا بودن. اون شب، تولد مهران بود. و تصمیم گرفته بودیم براش تولد بگیریم.و دوستان آماده و در انتظار من. البته چون محمد و مجید دفعه اولشون بود، زیاد با بچه ها اخت نبودن. و اونها نیز هم! خلاصه.. توی لابی هتل، یه کیک کوچیک رو چند نفره خوردیم و ی عالمه عکس بی منت گرفتیم ک بعدا هم همش رو دادن بهمون!

خیلی خوش گذشت. تولد کم هزینه و جالبی بود. بماند  تا ی مدت بهم میگفنت “عفعبا” !!! و دلیلش هم سوء تعبیر دوستان بود و همون مسئله اخوت!

یاد تولد پر خرج و بد گذرون امسال خودم افتادم. بد ترین تولد عمرم! با بهترین دوستام!! ک هنوزم دارم عواقبش رو پس بدم!!

راستی! تو این عکس انگار تولد منه!!! اما تولد مهرانه. از کلاهی ک سرشه میشه فهمید.

تولد

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.