ارزش گذاری استارت آپ ها

Categories

#ارزشگذاریاستارتاپها
✅ چرا ارزش گذاری استارتاپ‌ها اهمیت دارد؟
? ارزش گذاری استارتاپ‌ها برای کارآفرینان بسیار اهمیت دارد چرا که این موضوع میزان سهمی که به سرمایه گذاران در قبال پول واگذار می کنند را مشخص می‌کند. 

در مراحل اولیه ارزش شرکت‌های استارتاپی نزدیک به صفر است اما ارزش گذاری آنها بسیار بالاتر از ارزش فعلی آنها می‌باشد. اگر یک کارآفرین ده درصد از سهامش را به ازای میزان مشخصی پول واگذار کند این بدان معنا نیست که می‌تواند شرکتش را در همان زمان و با همان نسبت بفروشد، درواقع ارزش گذاری در مراحل اولیه بیشتر درباره پتاسیل رشد است تا ارزش فعلی شرکت. 

#ادامه_دارد

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.