اتاق ۴۰۹

Categories

خوب خدا رو شکر.بعد از ی ترم بالاخره اسمم ثبت شد تو اتاق خودم. البته هنوز دارم اجاره خونه میدم. متاسفانه. ولی خوب. تا آخر فروردینه. بعدش دیگه اینجام. اینجا کلی خاطره داریم. با سیاوش و علی رضا و علی و رسول ( جمشید)‌ و محمد ( قربونت) . آرش هم میاد گاها. محسن هم میاد گاها. کلا اتاق خودتونه. شمام بفرمایید.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.