اتاق خواب——-Bedroom

Categories

اتاق خواب——-Bedroom

////////////////////////

دراوِر Dresser/Bureau

کشو Drawer

کمد دیواری Closet

آینه قدی Full-length mirror

پرده Curtain

پرده کرکره/کرکره Blinds

تخت خواب Bed

تاج تخت خواب Headboard

بالشت Pillow

رو بالشتی Pillowcase

پتو Blanket

لحاف Quilt

میز پاتختی(میز کنار تخت) Night table/Nightstand

———–کاربردها————

۱٫برای پرده از جملات زیر استفاده می کنیم:

Pull the curtains!

Close the curtains!

Draw the curtains!

پرده ها رو بکش!

Draw back the curtains!

Open the curtains!

پرده ها رو باز کن!

———————

۲٫برای کشو داریم:

Open the drawer!

کشو رو باز کن!

Pull out the drawer!

کشو رو بکش بیرون!

Close the drawer!

Shut the drawer

اتاق خواب——-Bedroom

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده